ചിന്ത ഉള്ളടക്കം

2023 ജൂൺ 02

 കേരള മോഡലും സിവിൽ സർവ്വീസും‐ എം എ അജിത്‌കുമാർ

♦ ആഗോളവൽക്കരണകാലത്തെ സിവിൽ സർവ്വീസ്‌ സ്ഥിരനിയമനങ്ങൾ അസ്‌തമിക്കുമ്പോൾ‐ എ ശ്രീകുമാർ

♦ ആഗോളവൽക്കരണ നയങ്ങൾ തകർത്ത കേന്ദ്രസർവ്വീസ്‌ മേഖല‐ വി ശ്രീകുമാർ

♦ സിവിൽ സർവ്വീസിലെ അവകാശ സമരങ്ങൾ‐ എം വി ശശിധരൻ

♦ സിവിൽ സർവ്വീസ്‌ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും‐ ആർ സാജൻ

♦ ‘അനന്യമലയാളം’ മറ്റൊരു കേരള മാതൃക‐ പിണറായി വിജയൻ

♦ ഫാസിസത്തിന്റെ തേർവാഴ്‌ച‐ എം എ ബേബി

♦ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ കരിനിഴൽ‐ സി പി നാരായണൻ

♦ വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന പ്രത്യയശാസ്‌ത്ര ഉപകരണം‐ ആർ സുരേഷ്‌ കുമാർ

♦ പ്രചാരത്തിലേക്കുയരുന്ന സ്‌കൂൾ യോഗ ഒളിമ്പ്യാഡ്‌‐ ഡോ. അജീഷ്‌ പി ടി

♦ ഗുസ്‌തി താരങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭം പുരുഷമേധാവിത്വത്തിനെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്‌‐ പി കൃഷ്‌ണപ്രസാദ്‌

♦ യുവധാര യൂത്ത്‌ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ പുതുദിശാബോധമുണർത്തിയ സാംസ്‌കാരികോത്സവം‐ പി കെ സനോജ്‌

♦ മണിപ്പൂരിൽ സംഭവിക്കുന്നത്‌‐ ആര്യ ജിനദേവൻ

♦ ആവേശം അത്യാവേശം‐ ഗൗരി