നാടിന്‍റെ അഭിമാനമായി മാറിയ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങള്‍

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാമ്പെയ്ന്‍

⇒    973 സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയ കെട്ടിടങ്ങള്‍ പണിതുനല്‍കി. കിഫ്ബിയില്‍ നിന്ന് 2309 കോടി രൂപയാണ്           അതിനുവേണ്ടി നല്‍കിയത്.
⇒    1100 വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് 1375 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. പ്ലാന്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്നാണ് ഈ തുക                          അനുവദിച്ചത്.
⇒    എല്ലാ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെയും 8 മുതല്‍ 12 വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമുകളും ഹൈടെക് ആക്കി.
⇒    സാങ്കേതികവിദ്യ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ സമഗ്ര പോര്‍ട്ടല്‍.
⇒    കോവിഡ് കാലത്ത് എല്ലാ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയും പഠനം സുഗമമായി നടക്കുന്നതിന് ഡിജിറ്റല്‍ ക്ലാസ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനല്‍ ഫലപ്രദമായി         ഉപയോഗിച്ച് വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകള്‍ ആകര്‍ഷകമായ രീതിയില്‍ നല്‍കി.
⇒    ഭാഷകളുടെ വികാസത്തിനു വേണ്ടി മലയാളത്തിളക്കം, ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ്, സുരിലീ ഹിന്ദി എന്നീ ആകര്‍ഷകമായ പരിപാടികള്‍.
⇒    ശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ പുതിയ രീതിയിലും കുട്ടികള്‍ക്ക് ആസ്വദിച്ചുപഠിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രീതിയിലും                   സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
⇒    ഗണിതം ക്ലേശം കൂടാതെ പഠിക്കാനുള്ള ഗണിത വിജയം, ഗണിതോല്‍സവങ്ങള്‍ എന്നീ പരിപാടികള്‍ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു.
⇒    പ്രതിഭകളായ കുട്ടികള്‍ക്ക് അതതു മേഖലയില്‍ മെച്ചപ്പെട്ട മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നതിന് ടാലന്‍റ് ലാബ് പദ്ധതി.
⇒    എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ജൈവവൈവിധ്യ പാര്‍ക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെന്നപോലെ പരിസ്ഥിതിക്കും ഇത്                     അമൂല്യമായ സംഭാവനയാണ് നല്‍കുന്നത്.
⇒    മികച്ച അധ്യയനത്തിനു വേണ്ടി അധ്യാപകരെ സജ്ജരാക്കുന്നതിന് മുഴുവന്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കും പരിശീലനം നല്‍കി.
⇒    സംരക്ഷിത അധ്യാപക പുനര്‍വിന്യാസം കുറ്റമറ്റരീതിയിലും സമയബന്ധിതമായും നടപ്പാക്കി.
⇒    അധ്യാപക-അനധ്യാപക സ്ഥലം മാറ്റം ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമാക്കി.
⇒    പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ നിലവാരവും ഗുണമേന്മയും വര്‍ധിച്ചതോടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ                            പ്രവാഹവും ആരംഭിച്ചു. അതിന്‍റെ സാക്ഷ്യപത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് അധ്യയനവര്‍ഷങ്ങളിലായി 6.8 ലക്ഷം കുട്ടികള്‍                                          അധികമായി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തിയത്.
⇒    നീതി ആയോഗിന്‍റെ സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാര സൂചികയില്‍ കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ                           വകുപ്പിന്‍റെ മറ്റൊരു നേട്ടം.
⇒    കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പെര്‍ഫോമന്‍സ് ട്രേഡിങ് ഇന്‍ഡക്സിലും കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി.
⇒    പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിലും ഗുണമേന്മയുടെ കാര്യത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര                                                    നിലവാരത്തിലെത്തിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയോടുള്ള തികഞ്ഞ                                            പ്രതിബദ്ധതയുടെ നേര്‍സാക്ഷ്യമാണ്.  

                                             

 
                                                                    ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ഉന്നത ശീര്‍ഷവുമായി

⇒    സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഓപ്പണ്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പണ്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊല്ലത്ത് പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു.           വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്‍ണമായും ഇപ്പോള്‍ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കുകീഴിലാണ്. നിശ്ചിത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആവശ്യമില്ലാത്ത         കോഴ്സുകളും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കുകീഴിലുള്ളതിനാല്‍ ബഹുജനങ്ങള്‍ക്കും പഠിക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ അവസരങ്ങള്‍.
⇒    സര്‍ക്കാര്‍ എയിഡഡ് മേഖലകളില്‍ 8 ആര്‍ട്സ് ആന്‍റ് സയന്‍സ് കോളേജുകള്‍ പുതുതായി ആരംഭിച്ചു.
⇒    സര്‍ക്കാര്‍ ആര്‍ട്സ് ആന്‍റ് സയന്‍സ് കോളേജുകളില്‍ 401 പുതിയ തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു.
⇒    എയിഡഡ് ആര്‍ട്സ് ആന്‍റ് സയന്‍സ് കോളേജുകളില്‍ 721 അധ്യാപക തസ്തികകള്‍ അനുവദിച്ചു. 
⇒    സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലായി 497 അധ്യാപക തസ്തികകള്‍ അനുവദിച്ചു. 
⇒    സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിങ്, ആര്‍ട്സ് ആന്‍റ് സയന്‍സ്, പോളിടെക്നിക് എന്നിവിടങ്ങളിലായി 982 അധ്യാപകരെയും 1276                                   അനധ്യാപകരെയും എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാലത്ത് നിയമിച്ചു. 
⇒    സര്‍വകലാശാലകളില്‍ അസിസ്റ്റന്‍റുമാരായി 2198 പേരെയും 825 പേരെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്‍റുമാരായും കോമണ്‍ പൂള്‍ ലൈബ്രറി                     വിഭാഗത്തില്‍ 93 ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്‍റുമാരെയും നിയമിച്ചു. 
⇒    സര്‍ക്കാര്‍ കോളേജുകളുടെയും സര്‍വകലാശാലകളുടെയും അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിനും അക്കാദമികമായ                                           ഉന്നമനത്തിനുംവേണ്ടി 700 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കി.
⇒    റൂസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 230 കോടി രൂപ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. അതില്‍ 92 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വിഹിതമാണ്. 
⇒    പ്ലാന്‍ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലും സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിത ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി 632             കോടി രൂപയുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ധൃതഗതിയില്‍ നടക്കുന്നു. 
⇒    മലയാളം സര്‍വകലാശാലയ്ക്കും എപിജെ അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയ്ക്കും ആസ്ഥാനമന്ദിരം പണിയുന്നതിനും               സ്ഥിരം ക്യാമ്പസ് നിര്‍മിക്കുന്നതിനുമായി 180 കോടി രൂപ ചെലവിടുന്നു.
⇒    അസാപ്പിനു കീഴില്‍ രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള 9 നൈപുണ്യ പരിശീലന സമുച്ചയങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചു. 118 സ്ഥാപനങ്ങളിലായി                       രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം നൈപുണ്യ പരിശീലനവും നല്‍കുന്നു.
⇒    ബിരുദ -  ബിരുദാനന്തര വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 29.87 കോടി രൂപ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കുന്നു. ഓരോ വര്‍ഷവും 4200 പേര്‍ക്കു വീതം                     ആകെ 16,800 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കി. 
⇒    എന്‍സിസി വകുപ്പില്‍ പീരുമേട് മഞ്ചു മലയിലെ 12 ഏക്കര്‍ സ്ഥലത്ത് 12 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് എയര്‍സ്ട്രിപ്പും അനുബന്ധ ഹോസ്റ്റല്‍            സൗകര്യങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഇവിടെ ആയിരം എന്‍സിസി കേഡറ്റുകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. 
⇒    ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനുകീഴിലാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗണ്‍സില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. പുതിയതായി 877 ഗ്രന്ഥശാലകള്‍ക്ക്         ലൈബ്രറി കൗണ്‍സില്‍ അഫിലിയേഷന്‍ നല്‍കി. 
⇒    2000 ലൈബ്രറികളില്‍ ബാലവേദിയും 500 ലൈബ്രറികളില്‍ വനിതാവേദിയും ആരംഭിച്ചു. 

 

                                                    ഒരേ ദിവസം നാടിനു സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടത് 43 പദ്ധതികള്‍
                                                    (ഫെബ്രുവരി 16ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം  നിര്‍വഹിച്ചു)

1.    കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ സ്റ്റുഡന്‍റ് അമിനിറ്റി സെന്‍റര്‍.
2.    കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ ഹ്യുമാനിറ്റീസ് ബ്ലോക്ക്.
3.    കുസാറ്റ് ലേക്ക് സൈഡ് ക്യാമ്പസ്.
4.    കുസാറ്റ് എന്‍വയോണ്‍മെന്‍റല്‍ സ്റ്റഡീസ്. 
5.    എസ്എആര്‍ബിടിഎം ഗവണ്‍മെന്‍റ് കോളേജ് കൊയിലാണ്ടിക്ക് മിനിസ്റ്റേഡിയം.
6.    എസ്എന്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് സംസ്കൃത കോളേജില്‍ സയന്‍സ് ബ്ലോക്ക്.
7.     നാദാപുരം ഗവണ്‍മെന്‍റ് കോളേജില്‍ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക്.
8.     എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജില്‍ ലൈബ്രറി&അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്സ.്
9.     തിരുവനന്തപുരം സ്വാതിതിരുനാള്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് മ്യൂസിക് കോളേജില്‍ റിനോവേറ്റഡ് ഹെറിറ്റേജ് ബില്‍ഡിംഗ്സ്.
10.   പത്തിരിപ്പാല ഗവണ്‍മെന്‍റ് ആര്‍ട്സ് & സയന്‍സ് കോളേജില്‍ ന്യൂ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കും ഓപ്പണ്‍ സ്റ്റേജും ബോര്‍വെല്ലും.
11.   മലപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്‍റ് കോളേജില്‍ പിജി ബ്ലോക്ക്.
12.   ചാലക്കുടിയിലെ പനമ്പിള്ളി മെമ്മോറിയല്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് കോളേജില്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്.
13.   കാസര്‍കോട് ഗവണ്‍മെന്‍റ് കോളേജില്‍ കാന്‍റീന്‍ കെട്ടിടം.
14.    മാനന്തവാടി ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളില്‍ ചുറ്റുമതിലും ഗെയ്റ്റും.
15.     മാനന്തവാടി ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളില്‍ കിച്ചണ്‍ ബ്ലോക്ക്.
16.    മാനന്തവാടി ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളില്‍ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക്.
17.    കോഴിക്കോട് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജില്‍ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക്.
18.    കോഴിക്കോട് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജില്‍ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് - 2.
19.    കോഴിക്കോട് ഗവണ്‍മെന്‍റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജില്‍ സിവില്‍ ബ്ലോക്കിന്‍റെ നവീകരണം.
20.    കോഴിക്കോട് ഗവണ്‍മെന്‍റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കിള്‍ ടെക്നോളജി ലാബിന്‍റെ നവീകരണം.
21.    കോഴിക്കോട് ഗവണ്‍മെന്‍റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജില്‍ കെമിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബിന്‍റെ നവീകരണം.
22.    കാസര്‍കോട് ഗവണ്‍മെന്‍റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജില്‍ പുതിയ ലാബ് കെട്ടിടം.
23.    കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളില്‍ മെയിന്‍ ബ്ലോക്ക്.
24.    നെയ്യാറ്റിന്‍കര കുളത്തൂര്‍ ടെക്നിക് ഹൈസ്കൂളില്‍ പുതിയ കെട്ടിടം.
25.    ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മുട്ടത്തെ ഗവണ്‍മെന്‍റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജില്‍ കോമണ്‍ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റി & സെമിനാര്‍ ഹാള്‍.
26.    കോഴിക്കോട് ഗവണ്‍മെന്‍റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജില്‍ സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ലോക്കുകള്‍.
27.    കോഴിക്കോട് ഗവണ്‍മെന്‍റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജില്‍ മെന്‍സ് ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്.
28.    കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെ തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഇകെഎന്‍എം ഗവണ്‍മെന്‍റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജില്‍ ബ്ലോക്ക്, സ്റ്റാഫ് ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്,                         ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റല്‍ എന്നിവ.
29.    മട്ടന്നൂരിലെ ഗവണ്‍മെന്‍റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജില്‍  പുതിയ കെട്ടിടം ഒന്നാം നില & ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റല്‍.
30.    ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന് പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്.
31.    പെരിന്തല്‍മണ്ണ ഗവണ്‍മെന്‍റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്‍റിന് പുതിയ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക്.
32.  എന്‍സിസിക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മഞ്ചുമലയില്‍ എയര്‍ സ്ട്രിപ്പ്.
33.  എന്‍സിസിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡ് ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് & ബറ്റാലിയന്‍ ഓഫീസ് ഒന്നാം ഘട്ടം.
34.  എന്‍സിസി ഡയറക്ടറേറ്റിന് മന്ദിരം ഒന്നാം ഘട്ടം.
35.   ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കോഴിക്കോട്ട് റീജണല്‍ യൂണിറ്റിന് പുതിയ കെട്ടിടം.
36.   തൊടുപുഴ ഐഎച്ച്ആര്‍ഡി കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയന്‍സിന് മെയിന്‍ ബ്ലോക്ക്.
37.   ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പൈനാവ് മോഡല്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജിന് മെയിന്‍ ബ്ലോക്ക്.
38.   തൃക്കാക്കര മോഡല്‍ എന്‍ജീനിയറിങ് കോളേജില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ കംപ്യൂട്ടറിങ് ഫെസിലിറ്റി/സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ ഇന്നവേഷന്‍ &                                          എന്‍റര്‍പ്രെന്വര്‍ഷിപ്പ് ഡവലപ്മെന്‍റ്.
39.   ചാലക്കുടിയിലെ കേരള സംസ്ഥാന സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടെക്നോളജി മ്യൂസിയം.
40.   തവനൂര്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് ആര്‍ട്സ് & സയന്‍സ് കോളേജില്‍ പുതിയ കോളേജ് കെട്ടിടങ്ങള്‍.
41.   ന്യൂവാല്‍സ് (ഫുള്‍ടൈം റിസര്‍ച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഫെല്ലോഷിപ്പ്).
42.   ന്യൂവാല്‍സ് (സ്റ്റുഡന്‍റ്സ് റിസര്‍ച്ച് പ്രോജക്ട് ഫോര്‍ സോഷ്യല്‍ ലീഗല്‍ ഇഷ്യൂസ്)
43.   ന്യൂവാല്‍സ് (ഡോക്ടറല്‍ ഫെല്ലോഷിപ്പ് പോസ്റ്റ്).