അറിയിപ്പ്

ക്ലബ്ഹൗസ്

ചിന്ത വാരിക ആഴ്ചതോറും ക്ലബ്ഹൗസില്‍  നടത്തിവരുന്ന വാരാന്ത്യ പൊതുചര്‍ച്ചാപരിപാടി ഈ ശനിയാഴ്ച (2022 ഫെബ്രുവരി 19)  വൈകിട്ട് 8 മണിക്ക് നടക്കുന്നതാണ്.

വിഷയം: ചരക ശപഥം മാനുഷികമല്ല

അവതരണം: ഡോ.ടി എസ് അനീഷ് 

സഖാവ് സി. പി നാരായണന്‍ (ചിന്ത വാരിക മുഖ്യ പത്രാധിപര്‍) സംസാരിക്കുന്നു.

ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

https://www.clubhouse.com/event/PYlVlDO3?utm_medium=ch_event&utm_campaign=2PxHZt-FobE4aDEHGf1G4w-67655