അറിയിപ്പ്

ക്ലബ്ഹൗസ്

ചിന്ത വാരിക ആഴ്ചതോറും ക്ലബ്ഹൌസില്‍  നടത്തിവരുന്ന വാരാന്ത്യ പൊതുചര്‍ച്ചാപരിപാടി ഈ ശനിയാഴ്ച (2021 ഒക്ടോബര്‍ 23)  വൈകിട്ട് 8 മണിക്ക് നടക്കുന്നതാണ്.

വിഷയം: മഹാത്മജിയും മാപ്പിരന്ന സവര്‍ക്കറും

അവതരണം: എം സ്വരാജ്

സഖാവ് സി. പി നാരായണന്‍ (ചിന്ത വാരിക മുഖ്യ പത്രാധിപര്‍) സംസാരിക്കുന്നു

ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നു: 

https://www.clubhouse.com/join/%E0%B4%9A%E0%B4%A8%E0%B4%A4-%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B4%95/iRIxTaZl/M6gXBnBX